Ultisearch Web Directory  - Listing Details
URL:  http://www.kredytolog.com
Category:  Free Web Directory » 
Description:  w przypadku zaprzestania spłaty, poręczenie wekslowe (awal), gwarancja bankowa, przelew (cesja) wierzytelności - bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu, przystąpienie do długu, rzeczowe: zastaw na rzeczach i prawach, blokada środków na rachunku bankowym - ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania, kaucja - wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym
Meta Keywords:  kredyty,finance,ditum kredytolog
Meta Description:  w przypadku zaprzestania spłaty, poręczenie wekslowe (awal), gwarancja bankowa, przelew (cesja) wierzytelności - bank kredytujący żąda zadeklarowania przez nabywcę, że cedowaną wierzytelność przekaże bankowi kredytującemu, przystąpienie do długu, rzeczowe: zastaw na rzeczach i prawach, blokada środków na rachunku bankowym - ustalona pisemnie z wykluczeniem odwołania, kaucja - wymaga umowy pisemnej, składa się ją na odrębnym rachunku bankowym